• Α’ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
  • Β’ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
  • Γ’ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
  • Δ’ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
  • Ε’ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

Κατάκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων του γερμανικού Goethe Institut επιπέδου Β1, Β2, C1, C2.

Διεξαγωγή μαθημάτων με χρήση τεχνολογικών μέσων όπως διαδραστικοί πίνακες και tablets.

Δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας.